top of page

La Legió d'Honor és una obra lírica en 2 actes, amb llibret de Víctor Mora i Alzinelles i Lluís Capdevila i Vilallonga i música de Rafael Martínez Valls, estrenada al Teatre Nou de Barcelona, el 26 de febrer de 1930.

INTRODUCCIÓ

bottom of page