top of page

Introducció

LA LÍRICA DE SANT ANDREU continuant amb la seva línia i després d´iniciar la temporada amb un musical, ha escollit la reposició d'un dels majors èxits de Pablo Sorozábal, "La del manojo de rosas". Sainet líric en dos actes i sis quadres d'Anselmo Cuadrado Carreño y Francisco Ramos de Castro.

Estrenada al Teatre Fuencarral de Madrid, el 13 de novembre de 1934.

 

Amb aquesta obra es va consagrar definitivament com a compositor. En ella va saber reflectir l'ambient de Madrid, conjugant sàviament els ritmes tradicionals del sainet, com el pasdoble, la masurca o el xotis, amb altres com el fox-trot o la farruca.

 

Hem volgut ser fidels a l'ambient de l'epoca, els castissisme i els ritmes que ens demana el Sainet de "la del manojo de rosas" i per d'amunt de tot, ser fidels al Mestre Sorozàbal.

Pablo Sorozábal

Al bressol d'una modesta familia d'aldeans bascs neix Pablo Soroábal, a la ciutat de San Sebastian el 18 de setembre de 1897.

 

Va estudiar violí i piano a Sant Sebastian amb Alfredo Larrocha y Germán Cendoya. A Madrid va estudiar amb Arbós i va ser violinista de l'Orquestra Filarmónica. Va seguir els seus estudis a Leipzig, debutant com a director d'orquestra a Berlín a l'any 1923. El 1931 estrena a Barcelona la sarsuela Katiuska, i el seu éxit va determinar que continués escribint en aquest gènere, destacant d'entre d'altres, títols com:  La del manojo de Rosas (1934), La tabernera del puerto (1936), Black el payaso (1942), Don Manolito (1943) i Las de Caín (1958). El 1936 va ser nomenat director de la Banda Municipal de Madrid,  lloc del que va dimitir el  1938. El 1945 va ser nomenat director de l' Orquestra Filarmónica de Madrid, en la que va pertànyer fins el 1952. 

 

Tot i que va composar música simfònica, es conegut especialment per les seves sarsueles.

 

Va morir a Madrid el 25 de desembre de 1988.

bottom of page